logo

PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO ZEiRP RP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 stycznia 2013 01:00

W dniu 3 grudnia 2012 roku w Pabianicach odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Porządek obrad:

 • Otwarcie posiedzenia i powitanie przybyłych na posiedzenie.

 • Informacja z działalności prezydium ZW w 2012 r.

 • Realizacja Planu Pracy za rok 2012 i projekt Planu Pracy na 2013 r. oraz jego zatwierdzenie.

 • Informacja z posiedzeń Prezydium ZG w Warszawie w dniach 13.04.2012 r., 12.07.2012 r.
  i 19.09.2012 r. oraz obrad plenarnych ZG w Sopocie w dniach 19.09-21.09.2012 r.

 • Zmiany w składzie ZW i Prezydium ZW /podjęcie stosownych uchwał/.

 • Sprawy finansowe /stan opłacania składek, nowa Instrukcja Finansowa, podwyżka składek/.

 • Sprawozdawczość za rok 2012.

 • Przekazanie Prezesom Kół materiałów /uchwały ZG i ZW i innych dokumentów/.

 • Wolne wnioski (m.in. informacje Prezesów Kół o ich działalności w 2012 r.).

 • Wręczenie odznaczeń / zasłużony dla ochrony ppoż. oraz odznaki zasłużony dla ZEiRP RP/.

W trakcie obrad następujący działacze ZEiRP RP zostali wyróżnieni:

Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • kol. L. Chaicki – Prezes Koła w Łowiczu,

 • kol. St. Jeziorski - Prezes Koła w Sieradzu

 • kol. K. Rytczak - Prezes Koła w Opocznie.

Honorową odznaką – Zasłużony dla Związku Em. I Ren. Poż. RP:

 • kol. St. Pietrzykowski Prezes Koła w Łodzi

 • kol. M. Stasiak – Prezes Koła w Bełchatowie

Wręczenia odznaczeń dokonali: ŁKW PSP nadbryg. A. Witkowski i Prezes ZW ZEiRP RP w Łodzi Ireneusz Mańko.

W części dotyczącej spraw organizacyjnych:

 • przyjęto rezygnację kol. M. Trębickiego z funkcji Skarbnika i członka ZW – Uchwała ZW nr 3/2012,

 • dokonano wyboru uzupełniającego skład Prezydium ZW o kol. Banasiaka Henryka (Pabianice) – Uchwała ZW nr 4/2012.

Po zakończeniu obrad zebrani udali się na tradycyjne spotkanie wigilijne z udziałem zaproszonych gości z służb mundurowych (WP, Policji, Służby Więziennej) oraz gościnnych gospodarzy z KP PSP Pabianice.

Opracował: Sekretarz ZW ZEiRP RP w Łodzi – bryg. w st. spocz. Jan Wiznerowicz.

Foto: str. Tomasz Kubicki - KP PSP w Pabianicach

Załączniki:
Pobierz plik (PC030104.JPG)PC030104.JPG[ ]2937 Kb22.01.2013 15:00
Pobierz plik (PC030106.JPG)PC030106.JPG[ ]2923 Kb22.01.2013 15:03
Pobierz plik (PC030110.JPG)PC030110.JPG[ ]3063 Kb22.01.2013 15:04
Pobierz plik (PC030126.JPG)PC030126.JPG[ ]3161 Kb22.01.2013 15:06
Pobierz plik (PC030127.JPG)PC030127.JPG[ ]2944 Kb22.01.2013 15:06
Pobierz plik (PC030129.JPG)PC030129.JPG[ ]2984 Kb22.01.2013 15:07
Poprawiony ( wtorek, 22 stycznia 2013 15:09 )