logo

"AMONIAK 2009" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Giza   
poniedziałek, 26 października 2009 12:22

Pod takim kryptonimem odbyły się dzisiaj w godzinach przedpołudniowych ćwiczenia w Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych POLFA S.A. W ćwiczeniach wzięły udział siły i środki Zakładowej Służby Ratowniczej "Polfy", wspierane przez 4 zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

Przebieg ww. ćwiczeń przedstawiał się po krótce następująco:

- w pomieszczeniu Zakładowego Stanowiska Kierowania Pabianickich Zakładów Faramceutycznych POLFA S.A. rozlega się alarm - sygnał wpływa z chłodni amoniakalnej; ponieważ nie było zgłoszenia o prowadzeniu jakichkolwiek prac związanych z konserwacją systemu alarmowego w tym obiekcie, oznacza to, że mogło dojść do niekontrolowanego wycieku amoniaku;

- strażak dyżurny natychmiast ogłasza alarm dla zmiany służbowej, powiadamia Komendanta ZSR, a także elektryka zmianowego oraz mistrza wydziału;

- rozpoznanie przeprowadzone przez Kierującego Działaniem Ratowniczym - dowódcę zmiany ZSR, Jacka Krakowskiego - potwierdza, że doszło do wycieku amoniaku (w powietrzu w promieniu 10 m od obiektu chłodni daje się odczuć intensywną, gryzącą woń tego gazu); w związku z powyższym KDR poleca zabezpieczyć miejsce zdarzenia i wyznacza strefę zagrożenia w promieniu 50 m od budynku chłodni - dwóch ratowników ZSR ubranych w jednorazowe lekkie chemiczne ubrania gazoszczelne otaśmowuje teren; ze względu na niewystarczające siły i środki ZSR, KDR prosi Powiatowe Stanowisko Kierowania o zadysponowanie sił i środków PSP;

- dyżurny operacyjny Państwowej Straży Pożarnej dysponuje do PZF trzy wozy gaśnicze oraz samochód rozpoznawczo-ratowniczy z zapasem dodatkowych ubrań gazoszczelnych, a także powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Komendanta Powiatowego PSP; w tym samym czasie, ze względu na możliwość wybuchu mieszaniny powietrza i amoniaku, zostaje odcięty dopływ prądu do budynku chłodni;

- dwóch ratowników "Polfy", ubranych w chemiczne ubrania gazoszczelne, tzw. CUG-i, wchodzi w strefę zagrożenia i zabezpiecza rozszczelnioną instalację; dwaj inni rozstawiają kabinę dekontaminacyjną;

- strażacy PSP rozstawiają wokół strefy zagrożenia kurtyny wodne w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chmury amoniaku na pozostałą część zakładu; dwóch ratowników ubranych w CUG-i wchodzi do budynku chłodni, wynosi z niej butlę z chlorem celem schłodzenia jej prądami wody; dwaj kolejni ratownicy, również ubrani w CUG-i, czekają w gotowości jako zabezpieczenie dla roty pracującej w strefie zagrożenia;

- ratownicy przebywający w strefie zagrożenia zostają poddani dekontaminacji; KDR podejmuje decyzję o zakończeniu działań.

Ćwiczenia z ramienia "Polfy" nadzorował Dyrektor ds. Technicznych - Pan Dariusz Stępień, Komendant ZSR - Pan Kazimierz Manios, Specjalista ds. Prewencji Przeciwpożarowej - Pan mgr inż. Zdzisław Duraj oraz Kierownik Działu Ochrony i Spraw Obronnych - Pan Wojciech Ornaf. Natomiast z ramienia Państwowej Straży Pożarnej akcję oceniał Komendant Powiatowy PSP - bryg. Jerzy Minias oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej - mł. bryg. Dariusz Fuks.

Poprawiony ( poniedziałek, 26 października 2009 15:15 )