logo

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Szymon Giza   
wtorek, 13 lutego 2018 10:54

W dniu 1 lutego 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pabianicach.

W zebraniu wziął udział Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi - Kol. Henryk Banasiak oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Pabianicach - bryg. Paweł Karasiński. Zebranie otworzył i powitał zaproszonych gości i przybyłych członków Koła Prezes Zarządu Koła - Kol. Jerzy Sobierajski. Odczytał sprawozdanie z działalności Koła za 2017 rok. Sprawozdanie finansowe z działalności Koła odczytał Skarbnik - Kol. Włodzimierz Bartłomiejczyk. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła - Kol. Krzysztof Kaczmarek - przedstawił sprawozdanie z działalności Koła i na jego wniosek przegłosowano udzielenie absolutorium Zarządowi Koła. Prezes Koła zapoznał zebranych z projektem planu pracy na 2018 rok, po czym przystąpiono do dyskusji nad planem pracy i zagadnieniami związanymi z dalszą działalnością Koła.

 

Poprawiony ( wtorek, 13 lutego 2018 23:34 )