KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY Drukuj
Wpisany przez Wikipedia   
środa, 12 sierpnia 2009 08:24

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w 1995 roku w wyniku połączenia formacji PSP i Obrony Cywilnej. Celem jego istnienia jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotniczą Straż Pożarną) w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część systemu bezpieczeństwa państwa.

W Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym funkcjonuje:

  • 515 (w tym 5 szkolnych) jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej,
  • 3565 jednostek ochotniczych straży pożarnych,
  • 5 zakładowych straży pożarnych,
  • 2 zakładowe służby ratownicze,
  • 11 szpitali, w tym 10 szpitali MSWiA w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, Szczecinie i Wrocławiu oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
  • 297 specjalistów krajowych z różnych dziedzin ratownictwa.

Elementami systemu są m.in. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Stacje Ratownictwa Górniczego, Policja, Pogotowie ratunkowe,Straż Graniczna, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Agencja Atomistyki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz organizacje pozarządowe, jak: GOPR, WOPR, TOPR, Aeroklub Polski, ZHP, Polska Misja Medyczna, PCK i inne.

Poniżej znajduje się standardowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Wykorzystywany w działaniach ratowniczych na obszarach miejskich. Właściciel OSP Lutomiersk.

OSP w KSRG

Poprawiony ( poniedziałek, 09 maja 2016 11:18 )