logo

DOM PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
poniedziałek, 17 marca 2014 08:15

Szanowny Czytelniku, poradnik ten ma na celu nie tylko uświadomić Ci, z jakimi zagrożeniami możesz się zetknąć w codziennym życiu, a szczególnie we własnym domu, lecz przede wszystkim w przystępny sposób wyjaśnić, jak sobie z nimi skutecznie radzić. Dołożyliśmy starań, aby zawarte w nim informacje i porady przekazać w jasny oraz uporządkowany sposób. Tak, by łatwo zapadały w pamięć. Tekst uzupełniają humorystyczne ilustracje, które z pewnością ułatwią ich przyswajanie. Mamy nadzieję, że lektura poradnika będzie łatwa i przyjemna, przede wszystkim zaś pożyteczna. Poznając zasady bezpiecznych zachowań, stajesz się, Czytelniku, bardziej bezpieczny w swoim domu.

Ratowanie ludzi to dla nas – strażaków chleb powszedni. Jesteśmy profe-sjonalistami. Wolimy jednak zapobiegać pożarom, niż je gasić i być świadkami tragedii.

Przeczytaj poradnik i zastosuj omówione w nim zasady, a dzięki temu uda Ci się uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji.

 

 

Bezpieczeństwo w mieszkaniach

 

Sezon zimowego ogrzewania mieszkań w budynkach wielo i jednorodzinnych, to co roku okres zwiększonej ilości pożarów. Statystyki Państwowej Straży Pożarnej odnotowują wtedy wzrost liczby ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych.

 

Ilość strażackich interwencji rośnie z każdym rokiem.

Przyczyny pożarów od lat ciągle się powtarzają. Dominujące ich grupy, to podpalenia, nieostrożność osób zarówno dorosłych jak i nieletnich, wady lub niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych oraz wady i zła obsługa urządzeń grzewczych. Zapewnij bliskim i sobie spokojne święta.

 

Zapamiętaj następujące, podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

 

W zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych:

· nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, nie naprawiaj ich,

· używaj tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc instalacji elektrycznej - nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych; jednoczesne włączenie opiekacza, żelazka i czajnika powoduje duże obciążenie eksploatowanej instalacji,

· nie używaj urządzeń uszkodzonych,

· zlecaj przeglądy techniczne urządzeń elektrycznych i gazowych wyłącznie osobom uprawnionym do ich wykonywania,

· nie ustawiaj sprzętu telewizyjnego i radiowego w nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi - przez powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może dojść do ich zapalenia,

· nie wykonuj prowizorycznych podłączeń do instalacji elektrycznej,

· używaj tylko urządzeń elektrycznych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia,

· nie ustawiaj elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek, itp.) - zachowaj odległość minimum 50 cm.

 

W zakresie eksploatacji urządzeń gazowych:

· w mieszkaniu przechowuj nie więcej niż 2 nie podłączone do urządzeń gazowych butle gazowe, o ładunku nie przekraczającym 11 kg każda,

· nie przechowuj butli w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu (np. w piwnicach), ponieważ gaz propan-butan jest cięższy od powietrza, może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,

· nie zatykaj przewodów wentylacyjnych - w urządzeniach gazowych, w przypadku braku wystarczającej ilości powietrza, nastąpi niezupełne spalanie gazu, którego produktem może być trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO),

· zlecaj okresowe czyszczenie kanałów kominowych i wentylacyjnych – niedrożne mogą być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,

· nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą się skończyć poważnym zatruciem organizmu,

· używaj kuchni gazowej z wyłącznikiem przeciwwypływowym,

· używaj urządzeń gazowych posiadających krajowe atesty i dopuszczenia.

 

Zadbaj o warunki do ewakuacji na wypadek pożaru:

· nie stosuj krat w drzwiach i oknach, na klatkach schodowych i przejściach między nimi oraz wyjściach na dach - krata utrudni ewakuację podczas pożaru oraz wydłuży czas oczekiwania na pomoc strażaków; jeżeli musisz, zakładaj kraty, które można otworzyć od wewnątrz. Klucz przechowuj w miejscu, znanym wszystkim domownikom; pamiętaj, że podczas pożaru może to być jedyna droga ewakuacji,

· nie zastawiaj sprzętami korytarzy i dojść do mieszkań – może to utrudnić ewakuację oraz dojście ratowników.

 

W zakresie posługiwania się ogniem otwartym:

· dopilnuj, by dzieci nie bawiły się ogniem, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi, nigdy nie pozostawiaj małoletnich dzieci bez opieki,

· nie pal śmieci w śmietnikach i nie dopuść do zaprószenia ognia w zsypie,

· nie pal papierosów w łóżku - ludzie giną nie tylko w pożarach obejmujących całe mieszkanie; zdarza się, że zaprószenie ognia niedopałkiem papierosa po zaśnięciu, prowadzi do śmiertelnego zatrucia,

· nie zapalaj świec w pobliżu materiałów łatwo zapalnych,

· nie pozostawiaj włączonej kuchenki bez dozoru - odparowanie wody z garnka może doprowadzić do zwęglenia pozostałości, zapalenia ich i silnego zadymienia mieszkania, szczególnie niebezpiecznego dla śpiących osób; przypadkowe wygaszenie kuchenki podczas gotowania może również doprowadzić do ulatniania się gazu i jego wybuchu,

· przestrzegaj zakazu używania wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach,

· przestrzegaj instrukcji obsługi wyrobów pirotechnicznych,

· przestrzegaj wymagań prawa lokalnego w zakresie stosowania wyrobów pirotechnicznych,

· wyposaż mieszkanie w gaśnicę proszkową, minimum 2-kilogramową; taką gaśnicą będziesz mógł bezpiecznie gasić palące się urządzenia elektryczne pod napięciem,

· wyposaż mieszkanie w autonomiczną czujkę pożarową, alarmującą o powstaniu dymu (podczas każdego pożaru wydzielają się duże ilości dymu).

 

Gdy opuszczasz mieszkanie:

· sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu,

· przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu,

· u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.

 

Gdy powstanie pożar:

· zadzwoń do straży pożarnej pod numer - 998 lub z telefonu komórkowego 112

· staraj się zejść na piętro poniżej palącego się mieszkania lub wyjść na zewnątrz budynku - pamiętaj - dym unosi się do góry, nie wolno zjeżdżać windami, nie należy otwierać drzwi, przez które wydobywa się dym, gdyż dostarczenie większej ilości tlenu może spowodować szybki rozwój pożaru i płomienie mogą nas poparzyć,

· jeżeli nie możesz opuścić mieszkania, nie otwieraj drzwi prowadzących na korytarz, uszczelnij je, wzywaj krzykiem pomocy, wykonuj polecenia strażaków,

· nie gaś wodą urządzeń elektrycznych, grozi to porażeniem prądem; staraj się wyciągnąć z gniazdka przewód zasilający (np. drewnianym kijem od szczotki), można wykręcić bezpieczniki by odłączyć dopływ prądu do mieszkania,

· powiadom o zagrożeniu sąsiadów,

· nie wdychaj dymu - zasłoń usta mokrą tkaniną; jeżeli to możliwe - zmocz swoje ubranie lub owiń ciało mokrą grubą tkaniną z naturalnych materiałów (z lnu, wełny, bawełny itp.).

 

Gdy poczujesz gaz:

· zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe i administrację,

· powiadom sąsiadów,

· nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycznych,

· nie zapalaj zapałek czy zapalniczek,

· zamknij zawór gazu w mieszkaniu,

· otwórz szeroko okno,

wyjdź na zewnątrz budynku.

 

materiał źródłowy: www.kgpsp.gov.pl

Załączniki:
Pobierz plik (poradnik_psp_2013.pdf)poradnik_psp_2013.pdf[ ]14112 Kb17.03.2014 08:24
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:02 )