logo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Delag   
wtorek, 13 stycznia 2009 13:50
Spis treści
REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY
Kierowanie pracą komendy powiatowej
Struktura organizacyjna komendy powiatowej
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek
Wzory piecześci i stempli
Postanowienia końcowe
Wszystkie strony

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Pabianicach, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy powiatowej;
 2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
 4. wzory pieczęci i stempli;
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

§ 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do III kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

 1. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu pabianickiego.
 2. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Pabianice.

§ 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:

 1. KW PSP – komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
 2. OSP – ochotniczą straż pożarną;
 3. jrg – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
 4. ksr-g – krajowy system ratowniczo–gaśniczy;
 5. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Pabianicach.


Poprawiony ( środa, 08 maja 2019 10:20 )