logo

Zatrudnienie
ZATRUDNIENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 stycznia 2009 09:14

Stan zatrudnienia w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 91 osób w tym 88 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych z czego 2 etaty należą do korpusu służby cywilnej. Etaty w roku sprawozdawczym zostały wypełnione.

W 2008 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach został przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP nabór dla kandydatów do służby.

Spośród osób które złożyły dokumenty Do służby w tutejszej komendzie przyjęto również absolwenta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Rok 2008 charakteryzował się w odróżnieniu od poprzednich lat niewielka rotacją. Na zaopatrzenie emerytalne przeszedł jeden strażak. Porównanie wielkości ruchów kadrowych na przestrzeni lat 2006 – 2008 przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela i wykres. Rotacja strażaków PSP w latach 2003 – 2007.

 

2006

2007

2008

zwolnieni

8

5

1

przyjęci

11

6

4

 

Kwalifikacje  zawodowe w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie w ramach dwuletniego Studium Przemiennego Aspirantów podnosi 3 podoficerów. W 2008 r. podstawowy ukończyło 4 strażaków natomiast kurs uzupełniający 3 strażaków.

Poziom wykształcenia

Zatrudnienie

wyższe

18

licencjackie

1

policealne

18

średnie

47

zasadnicze

4

podstawowe

0

RAZEM

88

Tabela i wykres. Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy PSP wg poziomu wykształcenia w 2007 r.

 


Wysługa lat służby

liczba zatrudnionych

2007

2008

0-5

24

25

6 - 10

13

14

11 - 15

12

12

16 - 20

19

17

21 - 25

16

16

26 - 30

2

3

31 - 35

1

1

pow. 35

0

0

RAZEM

87

88

 

W minionym roku wpłynęła 1 skarga do komendanta na działania służbowe lub zaniechanie działań przez strażaków tutejszej komendy. W wyniku skargi komendant przeprowadził postępowanie wyjaśniające. W wyniku postępowania zarzuty okazały się bezpodstawne. Komendant Powiatowy jako członek Komisji Bezpieczeństwa Porządku Starostwa 14Powiatowego uczestniczył w 4 posiedzeniach komisji.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 09 maja 2016 13:30 )