logo

ODWIEDZINY U NAJSTARSZYCH EMERYTÓW Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Kuśmirowski   
poniedziałek, 12 maja 2014 13:03

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach pragnie poinformować, że w dniu 05.05.2014 r. z okazji Dnia Strażaka Prezes Koła Jerzy Sobierajski, Zastępca  Prezesa Stanisław Karasiński oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Piechulski wspólnie z Komendantem Powiatowym PSP w Pabianicach bryg. Andrzejem Bohdanowiczem odwiedzili najstarszych emerytów PSP z powiatu Pabianickiego.

Załączniki:
Pobierz plik (SAM_0936.JPG)SAM_0936.JPG[ ]2742 Kb12.05.2014 13:12
Pobierz plik (SAM_0937.JPG)SAM_0937.JPG[ ]2744 Kb12.05.2014 13:14
Pobierz plik (SAM_0938.JPG)SAM_0938.JPG[ ]2691 Kb12.05.2014 13:15
Pobierz plik (SAM_0939.JPG)SAM_0939.JPG[ ]2706 Kb12.05.2014 13:17
Pobierz plik (SAM_0940.JPG)SAM_0940.JPG[ ]2735 Kb12.05.2014 13:20
Pobierz plik (SAM_0941.JPG)SAM_0941.JPG[ ]2665 Kb12.05.2014 13:29
Pobierz plik (SAM_0942 (1).JPG)SAM_0942 (1).JPG[ ]2659 Kb12.05.2014 13:27
Poprawiony ( poniedziałek, 13 lutego 2017 09:15 )
 
SPOTKANIIE EMERYTÓW PSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 maja 2014 13:14

Koło Emerytów przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w dniu 24.05.2014 r. (sobota) o godz. 16:00 na stadionie MOSiR w Pabianicach przy ul. Roweckiego 3 organizuje spotkanie z okazji Dnia Strażaka dla wszystkich członków Koła z osobami towarzyszącymi oraz dla pozostałych emerytów, niebędących członkami Koła.

Zapisy chętnych przyjmowane będą do dnia 17.05.2014 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach lub u skarbnika Koła - Zdzisława Bikiewicza (wpisowe wynosi 20 zł od osoby).

Prezes Zarządu
Jerzy Sobierajski

Poprawiony ( czwartek, 25 września 2014 09:34 )
 
DZIEŃ STRAŻAKA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 04 maja 2014 01:00

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim "Rycerzom Świętego Floriana" oraz ich Rodzinom pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego, a także jak najmniej wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych, a jeśli już się wydarzą - szczęśliwych z nich powrotów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach

bryg. Andrzej Bohdanowicz

Załączniki:
Pobierz plik (życzenia - Agnieszka Hanajczyk.pdf)życzenia - Agnieszka Hanajczyk.pdf[ ]542 Kb05.05.2014 08:58
Pobierz plik (życzenia - Waldemar Pawlak.pdf)życzenia - Waldemar Pawlak.pdf[ ]512 Kb05.05.2014 08:59
Pobierz plik (życzenia - Witold Stępień.pdf)życzenia - Witold Stępień.pdf[ ]552 Kb05.05.2014 09:00
Poprawiony ( czwartek, 25 września 2014 09:06 )
 
MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 kwietnia 2014 08:31

W dniu 16.04.2014 roku odbyły się zorganizowane przez terenowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża I Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach udzieliła PCK merytorycznego i organizacyjnego wsparcia.

Załączniki:
Pobierz plik (Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.pdf)Mistrzostwa Pierwszej Pomocy.pdf[ ]574 Kb18.04.2014 08:47
Poprawiony ( czwartek, 25 września 2014 08:51 )
 
SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
wtorek, 18 marca 2014 12:39

W dniu 18 marca br. w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Pabianicach odbyło się spotkanie z przedszkolakami na temat roli i zadań Państwowej Straży Pożarnej w życiu społecznym oraz sposobów unikania zagrożeń wywołujących pożar.

W trakcie spotkania dzieciom przedstawiony został film edukacyjny "Przygody Damiana szkolnego piromana" oraz omówiono zagrożenia jakie czyhają na nie w domu i szkole oraz jak sobie z nimi radzić.

Załączniki:
Pobierz plik (P3180001.JPG)P3180001.JPG[ ]3162 Kb18.03.2014 12:47
Pobierz plik (P3180005.JPG)P3180005.JPG[ ]2979 Kb18.03.2014 12:49
Pobierz plik (P3180016.JPG)P3180016.JPG[ ]3163 Kb18.03.2014 12:52
Pobierz plik (P3180021.JPG)P3180021.JPG[ ]2917 Kb18.03.2014 12:54
Pobierz plik (P3180022.JPG)P3180022.JPG[ ]2884 Kb18.03.2014 12:58
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:14 )
 
WIELKOPOSTNE SPOTKANIE REKOLEKCYJNE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Szafrańska-Wójt   
poniedziałek, 17 marca 2014 10:35

Poprawiony ( poniedziałek, 17 marca 2014 10:38 )
 
NIE WYPALAJ TRAW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
piątek, 14 marca 2014 12:55

Nie wypalaj traw!!!

 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Załączniki:
Pobierz plik (plakat_nie wypalaj traw.jpg)plakat_nie wypalaj traw.jpg[ ]519 Kb14.03.2014 13:03
Pobierz plik (pozar trawy straz pozarna (1).JPG)pozar trawy straz pozarna (1).JPG[ ]557 Kb17.03.2014 09:37
Poprawiony ( poniedziałek, 05 października 2020 11:43 )
 
ODBIORY BUDYNKÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Iwona Orłowska   
piątek, 14 marca 2014 12:22

Kompetencje w zakresie odbiorów budynków.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna dokonuje w tym celu czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, po zgłoszeniu przez inwestora wszystkich zamierzeń określonych w projekcie i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zgłaszając obiekt do odbioru zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa PSP w Pabianicach
ul. Kilińskiego 4
95 - 200 Pabianice

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

· lokalizację obiektu – adres,

· przeznaczenie obiektu,

· ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,

· inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wymagane dokumenty.
Dokumenty, które należy okazać podczas odbioru budynku przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:

· decyzja – pozwolenie na budowę,

· dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

· dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami sprawdzenia* (zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami wg. których zostały wykonane):
- instalacji sygnalizacji pożarowej,
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych),
- stałych urządzeń gaśniczych,
- dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu;

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną;

· protokoły pomiarów instalacji użytkowych w obiekcie:

- sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego*,

- pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i urządzeń),

- pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień*,

- pomiar szczelności instalacji gazowej*,

- protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń i drożność przewodów kominowych,

- pomiar ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych*,

- pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego*;

· protokoły z wykonanych zabezpieczeń*:
- konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
- przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych;

· aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,

· aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.

· obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,

· w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z obowiązującymi normami,

· dla obiektu powinna być opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;

3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.

Obiekty, w stosunku do których zajęcie stanowiska przez PSP jest obligatoryjne to:

1. Budynki należące do grup wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V.

2. Budynki zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I lub ZL II.

3. Budynki niskie zawierające strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwszą.

4. Budynki niskie zawierające strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V i mające ponad 50 miejsc noclegowych.

5. Obiekty budowlane inne niż budynki, przeznaczone do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m2.

6. Budynki zawierające strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojące urządzenia technologiczne lub zbiorniki poza budynkami oraz place składowe albo wiaty, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:

a. strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m2 oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2.

b. występuje zagrożenie wybuchem.

7. Garaże wielopoziomowe.

8. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej lub stałych urządzeń gaśniczych.

9. Parkingi dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne.

10. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

 

11. Tunele o długości powyżej 100 m.

*jeśli przewidziano w obiekcie

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.doc)Zawiadomienie o zakończeniu budowy_wzór_dla_INWESTORA.doc[ ]41 Kb05.10.2020 12:35
Poprawiony ( poniedziałek, 05 października 2020 12:35 )
 
INFORMACJA DLA JEDNOSTEK OSP Z POWIATU PABIANICKIEGO W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2014 17:40

Konieczność składania sprawozdania wynika z art. 98 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Każda jednostka, która dokonuje zakupów, jest zobowiązana złożyć takie sprawozdanie Prezesowi Zamówień Publicznych do 1 marca każdego roku, za rok ubiegły.

Wzór sprawozdania oraz informacje, jakie powinny być w nim zawarte, zostało określone w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. (Dz. U. 2013, poz. 1530).

Nowością jest to, że w sprawozdaniu za 2013 r. należy umieszczać również zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy, tzn. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.

Praktycznie wszystkie drobne zakupy, które każda jednostka dokonywała, powinny zostać zsumowane i wpisane do tabeli w wierszu nr 1.

Należy pamiętać, że ma to być wartość netto – czyli bez podatku VAT.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie.pdf)Rozporządzenie.pdf[ ]366 Kb12.02.2014 17:45
Poprawiony ( środa, 12 lutego 2014 17:45 )
 
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lutego 2014 15:29

W dniu 6 lutego 2014 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Pabianicach odbyło się zebranie sprawozdawcze członków  Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP działającego przy tutejszej Komendzie.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Pabianicach Jerzy Sobierajski , który po powitaniu zebranych, przedstawił sprawozdanie z działalności za 2013 r.

Następnym punktem zebrania było przedstawienie projektu planu działania Koła na rok 2014.

Po odczytaniu kolejnych punktów planu nastąpiło głosowanie zatwierdzające nowe przedsięwzięcia.

Załączniki:
Pobierz plik (P2060055.JPG)P2060055.JPG[ ]3070 Kb13.02.2014 12:53
Pobierz plik (P2060056.JPG)P2060056.JPG[ ]3116 Kb13.02.2014 12:51
Pobierz plik (P2060057.JPG)P2060057.JPG[ ]3191 Kb13.02.2014 12:54
Pobierz plik (P2060059.JPG)P2060059.JPG[ ]2961 Kb13.02.2014 12:55
Pobierz plik (P2060061.JPG)P2060061.JPG[ ]2955 Kb13.02.2014 12:57
Poprawiony ( czwartek, 13 lutego 2014 12:57 )
 
SPOTKANIE OPŁATKOWE EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP W KP PSP w PABIANICACH PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 07 lutego 2014 15:24

W dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach przy ul. Jutrzkowickiej 85/87 odbyło się jubileuszowe, piętnaste z kolei, spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów pożarnictwa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni  goście w osobach: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi Ireneusz Mańko, Komendant Powiatowy PSP w Pabianicach mł. bryg. Andrzej Bohdanowicz, Kapelan Powiatowy Strażaków ksiądz Jerzy Rzepkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Pabianicach Mieczysław Serwa, Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ przy Komendzie Powiatowej PSP w Pabianicach asp. Paweł Orłowski.

Jubileuszowe spotkanie opłatkowe rozpoczął Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Pabianicach Jerzy Sobierajski. Powitał zaproszonych gości, emerytów i rencistów PSP oraz złożył życzenia noworoczne wszystkim uczestnikom. Ksiądz Kapelan Jerzy Rzepkowski odmówił modlitwę, poświęcił opłatki po czym zgromadzeni składali sobie nawzajem życzenia. Następnie wszyscy zebrani zasiedli do wspólnego stołu i konsumowali przygotowane potrawy. Po uroczystym obiedzie rozpoczęto wspaniałą zabawę przy dźwiękach zespołu muzycznego.

Załączniki:
Pobierz plik (DSC05646.JPG)DSC05646.JPG[ ]157 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05647.JPG)DSC05647.JPG[ ]141 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05648.JPG)DSC05648.JPG[ ]139 Kb07.02.2014 15:39
Pobierz plik (DSC05649.JPG)DSC05649.JPG[ ]144 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05650.JPG)DSC05650.JPG[ ]153 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05651.JPG)DSC05651.JPG[ ]145 Kb07.02.2014 15:40
Pobierz plik (DSC05652.JPG)DSC05652.JPG[ ]140 Kb07.02.2014 15:41
Pobierz plik (DSC05667.JPG)DSC05667.JPG[ ]143 Kb07.02.2014 15:41
Poprawiony ( piątek, 07 lutego 2014 15:42 )
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 28 z 34