OSY I SZERSZENIE Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 lipca 2009 09:29
OsyPotrzeba określenia „Zasad postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych" płynie z faktu, że zagadnienie to nie zostało dotychczas szczegółowo opisane w polskim prawodawstwie. Wynikła stąd konieczność usystematyzowania podstawowych reguł postępowania mając na względzie zapewnienie na terenie całego kraju porównywalnych standardów udzielanej pomocy podczas stwierdzonych zagrożeń stwarzanych przez owady błonkoskrzydłe.


PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA.


1.     Osoba przyjmująca zgłoszenie o wystąpieniu roi u lub gniazda powinna, oprócz danych „standardowych", uzyskać następujące informacje:

a)    rodzaj owadów (o ile to możliwe),
b)    miejsce ich usytuowania, jaki jest dostęp do roju lub gniazda,
c)    obiekt, którego zdarzenie dotyczy,
d)    czy w obiekcie występują zagrożenia związane z przebywającymi tam osobami, w szczególności czy przebywają w nim grupy dzieci lub osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

2.     Osoba przyjmująca zgłoszenie powinna udzielić następujących wskazówek zgłaszającemu:

a)    nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady,
b)    nie należy próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda,
c)    nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi,
d)    należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności,
e) poinformować, że działania straży, jeżeli me są to przypadki wynikające z pkt 1 lit d), mogą ograniczyć się do ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia.

Załączniki:
Pobierz plik (zasady-kolor.pdf)plik pdf[Zasady postepownia]383 Kb30.07.2009 10:01
Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:18 )