TELEFON ALARMOWY 112 Drukuj
Wpisany przez Szymon Giza   
czwartek, 24 września 2009 14:22

Telefon alarmowy 112Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwiających korzystanie z numeru „112” wynika z postanowień artykułu 26 Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).


Obowiązek ten nakłada również ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 25 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w urzędach wojewódzkich działają centra powiadamiania ratunkowego, których zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń na numer alarmowy „112” i przekierowywanie ich do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego).

Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112”, obecnie odbierane są przez Powiatowe/Miejskie Stanowiska Kierowania Straży Pożarnej (dla telefonii stacjonarnej) oraz w Komendach Powiatowych Policji (dla telefonii mobilnej). Operatorzy „112” dysponują właściwe służby ratownicze na podstawie przekazanych informacji lub - jeśli zachodzi taka konieczność - mogą przełączyć rozmowę do dyspozytorów poszczególnych służb ratunkowych.
W miastach, gdzie już zostały wybudowane lokalne centra powiadamiania ratunkowego połączenia alarmowe z numerem „112” są kierowane tam. Obecnie toczą się prace nad modelem docelowym systemu dobierania połączeń z numeru „112” i innych numerów alarmowych.

Ze względu na przyzwyczajanie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane będą numery 997, 998, 999.

Adresy stron propagujących i dostarczających informacje na temat zasad korzystania i funkcjonowania numeru alarmowego „112”:

Film instruktażowy dotyczący numeru alarmowego 112.

Poprawiony ( poniedziałek, 06 listopada 2017 13:19 )