INFORMACJA DLA JEDNOSTEK OSP Z POWIATU PABIANICKIEGO W SPRAWIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 lutego 2014 17:40

Konieczność składania sprawozdania wynika z art. 98 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Każda jednostka, która dokonuje zakupów, jest zobowiązana złożyć takie sprawozdanie Prezesowi Zamówień Publicznych do 1 marca każdego roku, za rok ubiegły.

Wzór sprawozdania oraz informacje, jakie powinny być w nim zawarte, zostało określone w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. (Dz. U. 2013, poz. 1530).

Nowością jest to, że w sprawozdaniu za 2013 r. należy umieszczać również zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy, tzn. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.

Praktycznie wszystkie drobne zakupy, które każda jednostka dokonywała, powinny zostać zsumowane i wpisane do tabeli w wierszu nr 1.

Należy pamiętać, że ma to być wartość netto – czyli bez podatku VAT.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie.pdf)Rozporządzenie.pdf[ ]366 Kb12.02.2014 17:45
Poprawiony ( środa, 12 lutego 2014 17:45 )